چند روایت معتبر [ePub]

by مصطفی مستور

مدت‌هاست كه مصطفي مستور و دنياي داستاني‌اش دچار يك توقف بسيار اساسي شده‌اند
شخصيت‌هاي داستان‌هاي او به شدت تكراري، تك بعدي و ريقو هستند داستان‌هايي به شدت آبكي ، و زير آي كيو 25

23.11.2012

Download

FormatSourceLink
EPUBZippyShare
PDFRapidShare
TXTUploadCare
PDFFile-Upload
FB2FileStack
Back to Top