Lagablab [ePub]

by Camilla

"Kaya ko ang sarili ko. Ang hindi ko kaya ay iyong… ikaw ang mawawala sa akin."

Dahil sa pagiging ignorante ni Um sa ilang makalumang tradisyon ng lahi ng aswang na gaya ng mga umampon sa kanya at sa intensiyong maitakas si Ruru mula sa lalaking umaangkin dito, may ginawa siya na naglagay sa kanila pareho sa panghabang-buhay na kompromiso: kasal.

Dahil doon ay nagsimula ang pagdagsa ng mga panganib na hindi lamang sa mga aswang nakaamba kundi sa mga katulad niya na may dugong-bampira. Dahil tila nagkaisa ang mga kampon ng kasamaan na kalaban ng dalawang lipi—at tila gagawin ng mga iyon ang lahat upang mapuksa sila. Hanggang sa kung anong hiwaga ay bigla na lamang nahulog si Ruru sa isang mahabang pagkakatulog, at walang may alam kung kailan ito magigising—o kung magigising pa talaga ito.

Noon natuklasan ni Um, walang saysay na mabuhay nang walang hanggan kung wala ang kanyang kabiyak na natutuhan na niyang mahalin…

04.09.2010

Download

FormatSourceLink
EPUBZippyShare
PDFRapidShare
TXTUploadCare
PDFFile-Upload
FB2FileStack
Back to Top