Europa - en svårfångad historia [ePub]

by Hans-Åke Persson

I dagens europadebatt kan man få intrycket av att alla vet vad Europa är. Det finns olika uppfattningar om vilken väg mot framtiden man bör välja, men Europa som sådant ifrågasätts inte. Europa tas ofta för något givet, något som inte behöver diskuteras närmare. Är det så enkelt? I boken närmar sig ett antal framstående forskare inom humaniora och samhällsvetenskap den europeiska problematiken. Europa ges en mångsidig och insiktsfull granskning, men framstår nog snarast som ett notoriskt svårfångat fenomen. I bokens första kapitel förs en övergripande diskussion om Europa som studieområde. Ambitionen här är att presentera ett intellektuellt förhållningssätt till Europastudier som kunskapsfält. Boken vänder sig till studenter vid universitet och högskolor med inriktning på Europafrågor, såväl som till den europaintresserade allmänhet som önskar fördjupa sina kunskaper i europeisk historia och samtid, kultur och samhälle.

26.06.2017

Download

FormatSourceLink
EPUBZippyShare
PDFRapidShare
TXTUploadCare
PDFFile-Upload
FB2FileStack
Back to Top