Samurai Summer [ePub]

by Åke Edwardson

”Lita aldrig på de stora!” Det är självklar regel för tolvårige Kenny och hans vänner på kollot. Sommarlägret skulle kunna vara en idyll, men för Kenny är det ingenting annat än ett fångläger, vakat av den diktatoriska Kärringen.
Tillsammans men sin samurajtrupp av vänner har dock Kenny en hemlighet: huset i skogen som en dag ska bli ett riktigt samurajslott. Här finns Lennart som inte har någon morsa och Janne som ska flytta till fosterhem när sommaren är slut. Här finns också tjocke Korven som drömmer om att få visa sitt mod, och Micke, som kanske inte går att lita på. De är alla bra krigare, utom Korven, som är bra på annat sätt. Den här sommaren upptäcker Kenny även Kerstin, som är lång och snabb och lätt att prata med. Men kan hon invigas i hemligheten ...?

“Never trust the grown-ups!” That’s a self-evident rule for twelve-year old Kenny and his friends at camp. Summer camp should be idyllic, but for Kenny it’s nothing more than a jail, guarded by the dictatorial Witch.
Together with his samurai troupe, Kenny has a secret: the building in the woods will one day become a real samurai castle. There’s Lennart who doesn’t have a mother and Janne who’s moving to a foster home when summer is over. There’s also heavy-set Korven who dreams of showing his courage, and Micke who might not be trustworthy. They’re all great warriors, except Korven who’s great in other ways. This summer, Kenny also discovers Kerstin, who’s tall and swift and easy to talk to. But can she be confided in ...?

21.06.2017

Download

FormatSourceLink
EPUBZippyShare
PDFRapidShare
TXTUploadCare
PDFFile-Upload
FB2FileStack
Back to Top