قصه‌های من و بابام / لبخند ماه [ePub]

by Erich Ohser Plauen

دنیای بچگی من و خواهرزاده‌هام با این سری کتاب پیوند خورده بود. همیشه از خوندن داستان‌هاش لذت می‌بردم. یادمه وقتی که می‌خوندمشون همه‌ی اتفاقات و داستان‌ها را توی ذهن و خیالم مثل کارتون تصور می‌کردم! اونم رنگی نه سیاه و سفید! هنوزم بعضی داستان‌هاش توی ذهنم مونده.

24.07.2011

Download

FormatSourceLink
EPUBZippyShare
PDFRapidShare
TXTUploadCare
PDFFile-Upload
FB2FileStack
Back to Top